מעגלי שמע צריכים את עזרתכם!
בואו נפתח את הלב ונקל, על הקשיים איתם מתמודדים מידי יום ילדי שמע ובני הנוער הנהנים מפעילותה הברוכה של העמותה.

שקיפות וניהול תקין

בעמותת שמע מאמינים בשקיפות מלאה. כארגון חברתי-ציבורי, זהו אחד מהערכים ונורמות ההתנהגות אשר הותוו על ידי שמע לפני שנים, אשר נשענים על המחויבות של העמותה לבעלי העניין שלה – הציבור הרחב, המתנדבים והתורמים .

אנו מאמינים, שתנאי הכרחי להצלחה הוא יצירת מערכת יחסים המבוססת על אמון מלא, כנות ויושרה.

לאור זאת, ניתן למצוא באתר את כל המסמכים הנוגעים לפעילות העמותה.

ניהול ספרים

ניכוי מס במקור

אישור לקבלת תרומות

דוח כספי חתום

תקנון העמותה

דילוג לתוכן